Ungdomsgården Drumsö

Adress

Smedjeviksvägen 10 a B
00200 Helsingfors

Hemsida

Ungdomsgården Drumsö finns på Smedjeviksvägen 10 aB, i samma byggnad som finska ungdomsgården Apaja, Drumsö bibliotek och Daghemmet Sälen. Ingången till Ungdomsgården finns i andra ändan av huset på parkens sida.

Ungdomsledare

Marcus Löfhjelm
marcus.löfhjelm@hel.fi

Stella Kurten
stella.kurten@hel.fi

Verksamhetsledare

Rufus Vahanen
rufus.vahanen@hel.fi
tel. 09 310 38027

 

Telefon

(09) 310 29260
(040) 334 8087

e-post
ungdomsgarden.drumso(at)hel.fi