Öppethållningstider


Måndag

ÅK 3 – 6: 13.00 – 16.30


Onsdag

ÅK 3 – 6: 13.00 – 16.30

ÅK 7 och uppåt: 17.00 – 21.00


Torsdag

ÅK 3 – 6: 13.00 – 16.30


Fredag

ÅK 3 – 6: 13.00 – 16.30

ÅK 7 och uppåt: 17.00 – 22.00


Varannan lördag

ÅK 7 och uppåt: 17.00 – 22.00