Krut är här igen!

Krut kandidat nomineringen är här igen!

 

Nu har du möjlighet att ställa upp som kandidat i Kruts kärngruppsval! Alla 13-17- åriga Helsingfors-ungdomar har rätt att ställa upp, och vara med i valet av kärngruppen. Till gruppen röstas 20 personer som ser till att stadens ungdomar får sin röst hörd i beslutsfattanden. Är du intresserad? Kolla in nätsidan; http://ruuti.munstadi.fi/sv/valet-av-kruts-karngrupp-ar-har-igen/ eller kom via Unkan o tala med ungdomsledarna, vi hjälper gärna!